Search term gown has 6 results
EN English SV Swedish
gown (n) [clothing - woman] aftonklänning (n) [clothing - woman] (u)
gown (n) [formal clothes - woman] aftonklänning (n) [formal clothes - woman] (u)
gown dräkt (u)
gown (n) [ceremony] talar (n) [ceremony] (u)
gown klänning
EN English SV Swedish
gown kåpa
EN Synonyms for gown SV Translations
dress [thing] 連衣裙
skirt [thing] 裙子 (qúnzi)
costume [dress] (n v)