Search term hävda has 10 results
SVSwedishENEnglish
hävda(v)[uttalande]
 • hävdad
claim(v)[uttalande]
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed
hävda
 • hävdad
assert
 • asserted
 • assert
 • assert
 • asserted
 • asserted
hävda(v)[auktoritet]
 • hävdad
assert(v)[auktoritet]
 • asserted
 • assert
 • assert
 • asserted
 • asserted
hävda(v)[försäkra]
 • hävdad
assert(v)[försäkra]
 • asserted
 • assert
 • assert
 • asserted
 • asserted
hävda(v)[uttalande]
 • hävdad
maintain(v)[uttalande]
 • maintained
 • maintain
 • maintain
 • maintained
 • maintained
SVSwedishENEnglish
hävda(v)[uttalande]
 • hävdad
contend(v)[uttalande](formal)
 • contended
 • contend
 • contend
 • contended
 • contended
hävda(v)[försäkra] declare firmly(v)[försäkra]
hävda(v)[försäkra]
 • hävdad
aver(v)[försäkra](formal)
 • averred
 • aver
 • aver
 • averred
 • averred
hävda
 • hävdad
vindicate
 • vindicated
 • vindicate
 • vindicate
 • vindicated
 • vindicated
hävda
 • hävdad
claim
 • claimed
 • claim
 • claim
 • claimed
 • claimed

Swedish English translations

SVSynonyms for hävdaENTranslations
understryka[lägga vikt vid]hangsúlyoz(v)
förstärka[lägga vikt vid]megerősít(v)
betona[lägga vikt vid]hangsúlyoz(v)
påstå[förkunna]állít
säga[förkunna]mond
lära[förkunna]tanul
bearbeta[bruka]szerkeszt
plöja[bruka]szánt
odla[bruka]növeszt(v)
yttra[säga]kimond(adj v adv)
förklara[säga]magyaráz
försäkra[säga]megerősít(v)
mena[säga]gondol(v n)
uttrycka[yttra]kimond(adj v adv)
anföra[yttra]vezényel(n v)
observera[yttra]figyel
deklarera[yttra]kijelent(n v)
stå fast vid[framhärda]kitart(v)
garantera[bedyra]biztosít
ursäkta[rättfärdiga]elnézést