Search term image has 7 results
EN English SV Swedish
image (n) [resemblance] avbild (n) [resemblance] (u)
image (n) [mind] bild (n) [mind] (u)
image (n) [reputation] image (n) [reputation] (u)
image (n) [mirror] reflexion (n) [mirror] (u)
image (n) [mirror] spegelbild (n) [mirror] (u)
EN Synonyms for image SV Translations
copy [representation] härma
duplicate [representation] duplisera
facsimile [representation] faxa
mock-up [representation] modell (u)
print [representation] skriva med tryckstil
imitation [representation] efterbildning
model [representation] utforma
idea [concept] tanke (u)
imagination [concept] inbillningskraft (u)
conception [concept] begrepp {n}
view [concept] vy
fantasy [concept] fantasi (u)
anticipation [concept] förväntan {n}
vision [concept] syn (u)
concept [indication] begrepp {n}
notion [indication] idé (u)
thought [indication] tanke (u)
inspiration [indication] ingivelse
abstraction [indication] förströddhet (u)
impression [indication] prägel
SV Swedish EN English
image (u) image
image (n) [rykte] (u) image (n) [rykte]

Swedish English translations

SV Synonyms for image EN Translations
utstrålning [auktoritet] (u aura
profil [auktoritet] (u profile
karisma [auktoritet] (u charisma
personlighet [auktoritet] (u personage (formal)
väsen [personlighet] (invariable being
intryck [personlighet] n imprint
föreställning [uppfattning] (u performance
idé [uppfattning] (u thought
bild [uppfattning] (u effigy
fenomen [företeelse] n phenomenon
yttring [företeelse] manifestation
apparition [företeelse] appearance
skenbild [bild] (u chimaera
rykte [bild] n rumor
myt [bild] (u myth