Search term index has 10 results
ENEnglishSVSwedish
index förteckning(u)
index(v)[book] föra in i ett register(v)[book]
index(n)[general] index(n){n}[general]
index register{n}
index index{n}
SVSwedishENEnglish
index{n} index
index(n)[allmän]{n} index(n)[allmän]
index(n)[bok]{n} contents(n)[bok]
index(n)[bok]{n} table of contents(n)[bok]
index{n} indexes

Swedish English translations

SVSynonyms for indexENTranslations
grafisk framställning[diagram](uchart
kurva[diagram](ucurve
katalog[förteckning](ufolder
längd[förteckning](uhieght
lista[förteckning]roster
rulla[förteckning]wheel
inventarium[förteckning]ninventory
översikt[förteckning](usite map(n)
tablå[förteckning](utableau
register[förteckning]nindex
uppställning[uppräkning](ualignment
tabell[uppräkning](utable
specifikation[uppräkning](uspecification
rekvisition[uppräkning](urequisition
nota[uppräkning](ulist
bok[uppräkning](ubook
förteckning[uppräkning](ulist
exponent[mätare](uexponent
måttstock[mätare](ubenchmark
pekfinger[pekfinger]nforefinger