Search term intermittent has 4 results
EN English SV Swedish
intermittent (a) [general] intermittent (a) [general]
intermittent oregelbundet återkommande
EN Synonyms for intermittent SV Translations
sporadic [infrequent] esporádico
rare [infrequent] raroor
scarce [infrequent] escasso
few [infrequent] poucos (mp)
seldom [infrequent] raramente
irregular [infrequent] irregular
occasional [infrequent] esporádico
spasmodic [broken] espasmódico
erratic [broken] irregular
disconnected [broken] incoerente
SV Swedish EN English
intermittent intermittent
intermittent (a) [allmän] intermittent (a) [allmän]

Swedish English translations

SV Synonyms for intermittent EN Translations
avbruten [oregelbunden] cancelled
ryckig [oregelbunden] fitful
hoppande [oregelbunden] hopping
varierande [oregelbunden] varying
växlande [oregelbunden] alternate
heterogen [oregelbunden] heterogeneous
olika [oregelbunden] various
ojämn [oregelbunden] uneven
variabel [föränderlig] (u variable
ostadig [föränderlig] unstable
oregelbunden [föränderlig] irregular
upprepad [regelbunden] repeated
cyklisk [regelbunden] cyclical
i serie [regelbunden] serial
regelbundet återkommande [regelbunden] recurrent
periodisk [regelbunden] periodical
stötig [knyckig] wavy
av och till [då och då] sometimes
oregelbundet [då och då] irregularly
sporadiskt [ojämnt] sporadically