Search term Kamp has 9 results
SVSwedishENEnglish
kamp(n)[ansträngning](u) struggle(n)[ansträngning]
kamp(n)[kontroll](u) struggle(n)[kontroll]
kamp(n v)[strife, effort](u) struggle(n v)[strife, effort]
kamp(u) fight
kamp(n)[ansträngning](u) fight(n)[ansträngning]
kamp(v n)[battle](u) fight(v n)[battle]
kamp(n v)[a battle; a fight; a struggle for victory](u) combat(n v)[a battle; a fight; a struggle for victory]
kamp(n)[kontroll](u) contest(n)[kontroll]
kamp(u) struggle

Swedish English translations

SVSynonyms for kampENTranslations
strid[drabbning](uslag{n}
batalj[drabbning](utræfning
slag[drabbning]ntræfning
fäktning[drabbning](ufægtning(n)
övning[spel](uuddannelse(faglig)
sport[spel](usport
idrott[spel](usport
lek[spel](uspil
duell[tävling](utvekamp(n v)
spel[tävling]nspil
match[tävling](ukamp
slagsmål[strid]ntræfning
djur[fä]ndyr
oxe[fä](utyr{m}
stut[fä](ustud(n v)
krig[örlig]nkrig{n}
konflikt[örlig](ukonflikt
aggression[örlig](uaggression(n)
strävan[träget arbete](u (invariable)aspiration
konkurrens[tävlan](ukonkurrence