Search term Kaputt has one result
SVSwedishENEnglish
kaputt kaput

Swedish English translations

SVSynonyms for kaputtENTranslations
trasig[i olag]dårlig
sönder[i olag]ødelægge
färdig[slut]færdig
trött[dödstrött]træt
utmattad[dödstrött]udtømt(adj)
uttömd[dödstrött]udtømt(adj)
paj[utmattad](utærte
slut[utmattad]nudtømt(adj)
itu[sönderslagen]i stykker(adv prep adj n v)