Search term kulsprutepistol has 4 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
kulsprutepistol(n)[skjutvapen](u) tommy gun(n)[skjutvapen](informal)
kulsprutepistol(n)[handeldvapen](u) submachine gun(n)[handeldvapen]
kulsprutepistol(n)[short range machine gun](u) submachine gun(n)[short range machine gun]
kulsprutepistol(n)[handeldvapen](u) Sten gun(n)[handeldvapen]

Swedish English translations

SVSynonyms for kulsprutepistolENTranslations
kulspruta[automatvapen]kulomet