Search term längtan has 5 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
längtan(n v)[strong desire; yearning](invariable) craving(n v)[strong desire; yearning]
längtan(n)[önskning](invariable) longing(n)[önskning]
längtan(n)[önskning](invariable) hankering(n)[önskning](informal)
längtan(invariable) yen
längtan(invariable) longing

Swedish English translations

SVSynonyms for längtanENTranslations
åtrå[begär]desire
törst[begär](uthirst
enformighet[långtråkighet]monotony
leda[långtråkighet]ennui
ledsnad[långtråkighet](usadness
svårmod[långtråkighet]nmelancholy(formal)
vemod[långtråkighet]nsadness
trötthet[långtråkighet](utiredness
drift[åstundan](udrift
behov[åstundan]nnecessity
lusta[åstundan](ulechery
lystnad[åstundan](ucovetousness
håg[åstundan]mind
lust[åstundan](uinclination
böjelse[åstundan](uliking
passion[åstundan](upassion
lidelse[åstundan]passion
begär[åstundan]ncraving
önskan[trängtan]nwish
iver[trängtan](uzeal(formal)