Search term mannamån has one result
Jump to
SVSwedishENEnglish
mannamån favouring

Swedish English translations

SVSynonyms for mannamånENTranslations
partiskhet[väld](ubias
orättvisa[väld](uunfairness
vrånghet[oförrätt](ucussedness
fördom[missgynnande](uprejudice(pej.)
xenofobi[missgynnande](uxenophobia
diskriminering[missgynnande](udiscrimination