Search term med has 24 results
SVSwedishENEnglish
med(o)[allmän] with(o)[allmän]
med amongst
med(o)[resa] via(o)[resa]
med(o)[position] on top(o)[position]
med(o)[allmän] containing(o)[allmän]
med(o)[allmän] along(o)[allmän]
med(o)[allmän] inclusive of(o)[allmän]
med(o)[allmän] including(o)[allmän]
med(o)[vid samma tempo som] with(o)[vid samma tempo som]
med(o)[när det gäller] with(o)[när det gäller]
med(o)[i sällskap av] with(o)[i sällskap av]
med(o)[drag] with(o)[drag]
med too
med(prep)[against] with(prep)[against]
med with
med(o)[position] topped with(o)[position]
med(o)[allmän] of(o)[allmän]
med(o)[resa] by(o)[resa]
med(o)[multiplikation] by(o)[multiplikation]
med(o)[medel] by(o)[medel]
med(o)[division] by(o)[division]
med also
med alongside
med(adv)[likewise] too(adv)[likewise]

Swedish English translations

SVSynonyms for medENTranslations
plus[skena]nplus{m}
samt[skena]i
genom[för]genom{m}
[för]przy(Prp.)
om[för]czy ... czy
spänd[iakttagande]napięty
uppmärksam[iakttagande]uważny