Search term med has 24 results
SV Swedish EN English
med (o) [allmän] with (o) [allmän]
med amongst
med (o) [resa] via (o) [resa]
med (o) [position] on top (o) [position]
med (o) [allmän] containing (o) [allmän]
med (o) [allmän] along (o) [allmän]
med (o) [allmän] inclusive of (o) [allmän]
med (o) [allmän] including (o) [allmän]
med (o) [vid samma tempo som] with (o) [vid samma tempo som]
med (o) [när det gäller] with (o) [när det gäller]
med (o) [i sällskap av] with (o) [i sällskap av]
med (o) [drag] with (o) [drag]
med too
med (prep) [against] with (prep) [against]
med with
med (o) [position] topped with (o) [position]
med (o) [allmän] of (o) [allmän]
med (o) [resa] by (o) [resa]
med (o) [multiplikation] by (o) [multiplikation]
med (o) [medel] by (o) [medel]
med (o) [division] by (o) [division]
med also
med alongside
med (adv) [likewise] too (adv) [likewise]

Swedish English translations

SV Synonyms for med EN Translations
genom [för] genom (n)
[för]
om [för] skulle
uppmärksam [iakttagande] opmærksom