Search term med jämna mellanrum has one result
Jump to
SV Swedish EN English
med jämna mellanrum (adv) [occasionally] every so often (adv) [occasionally]

SV EN Translations for med

med too
med (adv) [likewise] too (adv) [likewise]
med alongside
med also
med (o) [division] by (o) [division]
med (o) [medel] by (o) [medel]
med (o) [multiplikation] by (o) [multiplikation]
med (o) [resa] by (o) [resa]
med (o) [allmän] of (o) [allmän]
med (o) [position] topped with (o) [position]

SV EN Translations for mellanrum

mellanrum (n) [föremål] {n} distance (n) [föremål]
mellanrum (n) [föremål] {n} space (n) [föremål]
mellanrum (n) [tryckning] {n} space (n) [tryckning]
mellanrum (n) [föremål] {n} gap (n) [föremål]
mellanrum (n) [period] {n} interval (n) [period]
mellanrum {n} spaces

Swedish English translations

SV Synonyms for med jämna mellanrum EN Translations
reguljär [regelmässig] constant
periodisk [regelmässig] periodical
punktlig [regelmässig] punctual
ordnad [regelmässig] regular
ordinarie [regelmässig] permanent (emplyment)
metodisk [regelmässig] methodical
regelbunden [regelmässig] equable