Search term minskning has 15 results
SV Swedish EN English
minskning (n) [allmän] (u) decrease (n) [allmän]
minskning (v n) [amount of decrease] (u) decrease (v n) [amount of decrease]
minskning (n) [nedskärning] (u) decrease (n) [nedskärning]
minskning (u) diminution
minskning (u) reduction
SV Swedish EN English
minskning (n) [förkortning] (u) reduction (n) [förkortning]
minskning (n) [kvantitet] (u) reduction (n) [kvantitet]
minskning (n) [nedskärning] (u) reduction (n) [nedskärning]
minskning (n) [kvantitet] (u) lessening (n) [kvantitet]
minskning (n) [priser] (u) drop (n) [priser]
minskning (n) [förkortning] (u) curtailment (n) [förkortning]
minskning (n) [förkortning] (u) cutting short (n) [förkortning]
minskning (n) [nedskärning] (u) cutback (n) [nedskärning]
minskning (n) [priser] (u) fall (n) [priser]
minskning (u) chemical reduction

Swedish English translations

SV Synonyms for minskning EN Translations
nackdel [skada] (u drawback
förfång [skada] n harm
men [skada] n although
förlust [skada] (u defeat
intrång [skada] n infringement
avbräck [skada] damage
avgång [omkostnader] (u abdication
avdrag [omkostnader] n deduction
utgift [omkostnader] (u outlay
avbränning [omkostnader] deduction
svinn [avdrag] n spoilage
nedgång [avdrag] (u downturn
lättnad [viktnedgång] (u alleviation
tillbakagång [nedgång] (u slump
regression [nedgång] (u regression (formal)
förminskning [subtraktion] (u reduction
reducering [subtraktion] chemical reduction
nedskärning [subtraktion] (u decrease
spill [förlust] n waste
brist [underskott] (u failing