Search term misär has 3 results
Jump to
SV Swedish EN English
misär (n) [fattigdom] (u) distress (n) [fattigdom]
misär (n) [fattigdom] (u) misery (n) [fattigdom]
misär (n) [situation] (u) misery (n) [situation]

Swedish English translations

SV Synonyms for misär EN Translations
elände [nöd] n misery
fattigdom [nöd] (u poverty
armod [nöd] n penury
obestånd [nöd] insolvency
trängande behov [brist] n dire need
umbärande [brist] n hardship
svält [brist] (u famine
uselhet [brist] (u abjection
torftighet [brist] (u neediness
nöd [brist] (u neediness
ofärd [olycksöde] destruction
hemsökelse [olycksöde] (u visitation
lidande [olycksöde] n suffering
smärta [olycksöde] (u pang
fördärv [olycksöde] n undoing
undergång [olycksöde] (u doom
olycka [olycksöde] (u unhappiness
olyckor [umbäranden] accidents
ont [umbäranden] (invariable pain
sorg [umbäranden] (u grief