Search term moribund has 4 results
EN English SV Swedish
moribund (a) [general] (formal) döende (a) [general]
moribund (formal) dödsdömnd
SV Swedish EN English
moribund (a) [general] (formal) döende (a) [general]
moribund (formal) dödsdömnd

Swedish English translations

SV Synonyms for moribund EN Translations
feg [dödsmärkt] chicken-hearted
dödsdömd [dödsmärkt] condemned
döende [på dödsbädden] fey