Search term någon has 15 results
SVSwedishENEnglish
någon(a)[indefinit determinant] some(a)[indefinit determinant]
någon(a)[indefinit determinant] a(a)[indefinit determinant]
någon anyone
någon(o)[indef. pron. - frågor] anyone(o)[indef. pron. - frågor]
någon(o)[indef. pron. - nekande meningar] anyone(o)[indef. pron. - nekande meningar]
SVSwedishENEnglish
någon(o)[indef. pron. - frågor] anybody(o)[indef. pron. - frågor]
någon(o)[indef. pron. - nekande meningar] anybody(o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon(o)[indefinit pronomen - mask.] somebody(o)[indefinit pronomen - mask.]
någon(pronoun n)[some unspecified person] somebody(pronoun n)[some unspecified person]
någon(o)[indefinit pronomen - mask.] someone(o)[indefinit pronomen - mask.]
någon(pronoun n)[some person] someone(pronoun n)[some person]
någon someone
någon some
någon anybody
någon somebody

Swedish English translations

SVSynonyms for någonENTranslations
de[folk]他們
en[folk]刺柏
man[folk](u男人(nánrén)