Search term nedgång has 14 results
SV Swedish EN English
nedgång (n) [allmän] (u) decline (n) [allmän]
nedgång (n) [civilisation] (u) decline (n) [civilisation]
nedgång (n) [a downward trend, or the beginnings of one] (u) downturn (n) [a downward trend, or the beginnings of one]
nedgång (n) [ekonomi] (u) downturn (n) [ekonomi]
nedgång (n) [ekonomi] (u) downswing (n) [ekonomi]
SV Swedish EN English
nedgång (n) [priser] (u) drop (n) [priser]
nedgång (n) [allmän] (u) deterioration (n) [allmän]
nedgång (u) depression
nedgång (n) [civilisation] (u) fall (n) [civilisation]
nedgång (n) [priser] (u) fall (n) [priser]
nedgång (n) [vikt] (u) comedown (n) [vikt]
nedgång (n) [sol] (u) setting (n) [sol]
nedgång (u) downfall
nedgång (u) descent

Swedish English translations

SV Synonyms for nedgång EN Translations
förlust [avdrag] (u defeat
svinn [avdrag] n spoilage
minskning [avdrag] (u decrease
avgång [avdrag] (u abdication
stagnation [minskning] (u stagnation
prisfall [kursfall] slump
lågkonjunktur [kursfall] (u depression
depression [kursfall] (u depression
baisse [kursfall] (u fall in prices
brist [underskott] (u failing
avbräck [underskott] damage
minus [underskott] not counting
förfall [dekadans] n dilapidation
upplösning [dekadans] (u dissolution
deklination [dekadans] (u declension
återgång [bakslag] (u regress (formal)
omsvängning [bakslag] (u swing
reaktion [bakslag] (u reaction
regress [återgång] regress (formal)
krympning [återgång] (u shrinkage