Search term opponera sig mot has 3 results
Jump to
SV Swedish EN English
opponera sig mot (v) [ogillande] oppose (v) [ogillande]
opponera sig mot (v) [meningsskiljaktighet] react against (v) [meningsskiljaktighet]
opponera sig mot (v) [meningsskiljaktighet] rebel against (v) [meningsskiljaktighet]

SV EN Translations for opponera

opponera
  • opponerad
oppose
  • opposed
  • oppose
  • oppose
  • opposed
  • opposed
opponera object to

SV EN Translations for sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself

SV EN Translations for mot

mot (o) [allmän] to (o) [allmän]
mot (o) [riktning] to (o) [riktning]
mot (o) [association] with regard to (o) [association]
mot (o) [association] towards (o) [association]
mot (o) [position] towards (o) [position]
mot (o) [tid] towards (o) [tid]
mot (o) [allmän] toward (o) [allmän]
mot (o) [attityd] toward (o) [attityd]
mot (o) [position] toward (o) [position]
mot (o) [tid] toward (o) [tid]

Swedish English translations

SV Synonyms for opponera sig mot EN Translations
motarbeta [motsätta sig] work against
undertrycka [motsätta sig] repress
angripa [motsätta sig] attack
förfölja [motsätta sig] chase
bekämpa [motsätta sig] combat
förneka [neka till] gainsay
motsäga [neka till] gainsay
ifrågasätta [neka till] impugn (formal)
vederlägga [neka till] disprove
protestera [neka till] expostulate
dementera [neka till] contradict
bestrida [neka till] gainsay
ogilla [söka hindra] disapprove
streta emot [söka hindra] jib
motsätta sig [söka hindra] oppose
kritisera [ogilla] criticise
ta avstånd från [ogilla] deprecate (formal)