Search term ordinarie has 2 results
Jump to

Swedish English translations

SV Synonyms for ordinarie EN Translations
auktoriserad [i lag fastställd] authorized
lagstadgad [i lag fastställd] statutory
fast [fast anställd] but
permanent [fast anställd] permanently
ständig [fast anställd] everlasting
fastställd [fast anställd] vested
vedertagen [fast anställd] conventional
reguljär [fast anställd] constant
regelmässig [fast anställd] constant
vanlig [fast anställd] common
bestående [varaktig] abiding
beständig [varaktig] uniform
stadig [varaktig] staid
oföränderlig [varaktig] unchangeable
evig [varaktig] eternal
periodisk [regelmässig] periodical
med jämna mellanrum [regelmässig] every so often
punktlig [regelmässig] punctual
ordnad [regelmässig] regular
metodisk [regelmässig] methodical