Search term oroa has 14 results
SV Swedish EN English
oroa disturb
oroa alarm
oroa perturb (formal)
oroa trouble
oroa (v) [problem] worry (v) [problem]
SV Swedish EN English
oroa (v) [problem] cause worry to (v) [problem]
oroa (v) [känslor] trouble (v) [känslor]
oroa (v) [känslor] disquiet (v) [känslor]
oroa (v) [känslor] agitate (v) [känslor]
oroa (v) [känslor] disturb (v) [känslor]
oroa (v) [känslor] perturb (v) [känslor] (formal)
oroa (v) [uppförande] unsettle (v) [uppförande]
oroa upset
oroa worry

Swedish English translations

SV Synonyms for oroa EN Translations
ängslas [oroa sig] (v) worry
distrahera [störa] (v) sidetrack
hemsöka [störa] (v) infest
anfäkta [störa] harass
enervera [störa] make nervous
irritera [störa] (v) peeve (informal)
trakassera [störa] (v) bully
förvirra [störa] (v) fluster
uppskaka [göra orolig] (v) agitate
uppröra [göra orolig] (v) outrage
skärra upp [göra orolig] frighten
bekymra [betunga] (v) worry
besvära [betunga] (v) bother
fresta [kvälja] (v) tantalize
bedröva [betunga] (v) grieve
plåga [betunga] (n) plague
oroa [betunga] (v) worry
tynga [betunga] (v) weigh down
gripa [uppskaka] (v) grab
skaka [uppskaka] (v) shudder