Search term poängtera has 2 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
poängtera
  • poängterad
emphasize
  • emphasized
  • emphasize
  • emphasize
  • emphasized
  • emphasized
poängtera point out

Swedish English translations

SVSynonyms for poängteraENTranslations
framhålla[framhäva]point out
accentuera[framhäva]accentuate
betona[framhäva]emphasize
kursivera[framhäva]italicize
förstärka[framhäva]amplify
skärpa[framhäva](uexacerbate(formal)
understryka[framhäva]emphasize
framhäva[lägga vikt vid]highlight
hävda[lägga vikt vid]assert
markera[lägga vikt vid]highlight
demonstrera[visa]demonstrate
ådagalägga[visa]show
påvisa[visa]prove
påpeka[förevisa]call attention to
anvisa[förevisa]indicate
tyda på[förevisa]indicate
utpeka[förevisa]indicate
bevisa[ådagalägga]convict
fastställa[ådagalägga]establish
avgöra[ådagalägga]determine