Search term politisk has 2 results
Jump to
SV Swedish EN English
politisk political
politisk (a) [politik] political (a) [politik]

Swedish English translations

SV Synonyms for politisk EN Translations
social [samhällelig] обще́ственный (n adj)
listig [beräknande] до́шлый (adj n)
försiktig [beräknande] внима́тельно (adv)
slug [beräknande] до́шлый (adj n)
diplomatisk [stats-] дипломати́чный (adj)