Search term post has 27 results
EN English SV Swedish
post plats (u)
post (n) [employment] befattning (n) [employment] (u)
post (v) [information] sätta upp (v) [information]
post (v) [notice] sätta upp (v) [notice]
post (v) [notice] hänga upp (v) [notice]
EN English SV Swedish
post
  • posted
  • post
  • post
  • posted
  • posted
posta
  • postad
post (n) [wood] påle (n) [wood] (u)
post (n) [wood] stake (n) [wood] (u)
post (n) [wood] stolpe (n) [wood] (u)
post (n) [building] post (n) [building] (u)
post (n) [employment] post (n) [employment] (u)
post (n) [metal - wood] post (n) [metal - wood] (u)
post (n) [building] postkontor (n) {n} [building]
SV Swedish EN English
post (u) place
post (n) [sysselsättning] (u) position (n) [sysselsättning]
post (n) [byggnad] (u) post (n) [byggnad]
post (n) [metall - trä] (u) post (n) [metall - trä]
post (n) [sysselsättning] (u) post (n) [sysselsättning]
post (u) item
post (n) [bokföring] (u) entry (n) [bokföring]
post (u) mail
post (n) [korrespondens] (u) mail (n) [korrespondens]
post (n) [offentlig tjänst] (u) postal service (n) [offentlig tjänst]
post (n) [byggnad] (u) post office (n) [byggnad]
post (u) mailing
post (u) post
post (u) postal

Swedish English translations

SV Synonyms for post EN Translations
befattning [tjänstgöring] (u post
anställning [tjänstgöring] (u employment
plats [tjänstgöring] (u situation
ämbete [tjänstgöring] n office
syssla [tjänstgöring] work
jobb [tjänstgöring] n employment
hyra [tjänstgöring] rent
tjänst [tjänstgöring] (u favor
placering [anställning] (u placement
kommendering [anställning] (u authority
verksamhet [anställning] (u activity
funktion [anställning] (u function
pengar [summa] (up money
belopp [summa] n absolute value
underrättelse [meddelande] (u notification (formal)
tidender [meddelande] (up tiding
bulletin [meddelande] (u bulletin
telegram [meddelande] n telegram
rapport [meddelande] (u report
artikel [meddelande] (u article