Search term process has 24 results
EN English SV Swedish
process (n) [law] stämning (n) [law] (u)
process (v) [photography]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
framkalla (v) [photography]
 • framkallad
process (v) [data processing]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [data processing]
 • behandlad
process (v) [food]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [food]
 • behandlad
process (v) [procedure]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [procedure]
 • behandlad
EN English SV Swedish
process (v) [law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
kalla (v) [law]
 • kallad
process (v) [law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
instämma (v) [law]
 • instämd
process (n) [chemistry] process (n) [chemistry] (u)
process (n) [nature] process (n) [nature] (u)
process (n) [action] procedur (n) [action] (u)
process (n) [action] förfarande (n) {n} [action]
process processen
SV Swedish EN English
process (n) [law] stämning (n) [law] (u)
process (v) [photography]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
framkalla (v) [photography]
 • framkallad
process (v) [data processing]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [data processing]
 • behandlad
process (v) [food]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [food]
 • behandlad
process (v) [procedure]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
behandla (v) [procedure]
 • behandlad
process (v) [law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
kalla (v) [law]
 • kallad
process (v) [law]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
instämma (v) [law]
 • instämd
process (n) [chemistry] process (n) [chemistry] (u)
process (n) [nature] process (n) [nature] (u)
process (n) [action] procedur (n) [action] (u)
process (n) [action] förfarande (n) {n} [action]
process processen

Swedish English translations

SV Synonyms for process EN Translations
tvist [mål] (u strife (formal)
sak [rättegång] (u doohickey
rättsfall [rättegång] n case
mål [rättegång] n goal
förfarande [procedur] n proceeding
operation [procedur] (u surgery
förlopp [utveckling] n lapse
procedur [utveckling] (u procedure
förändring [utveckling] (u change
följd [utveckling] (u series
sekvens [utveckling] sequence
reaktion [utveckling] (u reaction
rättegång [rättstvist] (u law suit
uppgörelse [rättstvist] (u settlement
hugga av [göra processen kort] sever
avfärda [göra processen kort] dispatch
verkan [svar] (invariable effect
effekt [svar] (u effect
respons [svar] (u feedback
fall [rättssak] n fall