Search term räkning has 16 results
SVSwedishENEnglish
räkning(u) bill
räkning(n)[betalning](u) bill(n)[betalning]
räkning(n)[restaurang](u) bill(n)[restaurang]
räkning(n)[matematik](u) arithmetic(n)[matematik]
räkning(n)[restaurang](u) check(n)[restaurang]
SVSwedishENEnglish
räkning(n)[aktion](u) count(n)[aktion]
räkning(n)[beräknande](u) calculating(n)[beräknande]
räkning(u) account
räkning(n v)[(archaic) reckoning, calculation](u) account(n v)[(archaic) reckoning, calculation]
räkning(u) counting
räkning(n)[beräknande](u) counting(n)[beräknande]
räkning(n)[restaurang](u) tab(n)[restaurang]
räkning(n)[beräknande](u) computing(n)[beräknande]
räkning(n)[betalning](u) invoice(n)[betalning]
räkning(u) calculation
räkning(u) reckoning

Swedish English translations

SVSynonyms for räkningENTranslations
uträkning[beräkning](ucalculo
kalkyl[beräkning](ucálculo{m}
matematik[räknekonst](umatemática{f}
aritmetik[räknekonst](uaritmética{f}
algebra[räknekonst](uálgebra{f}
faktura[nota](ufactura{f}
specifikation[nota](uespecificación{f}
konto[nota]ncuenta{f}
lån[gäld]nuso{m}
skuld[gäld](uculpa{f}
lista[förteckning]nota{f}
tabell[förteckning](utablas{f}
tablå[förteckning](ucuadro vivo{m}
kolumn[förteckning](ucolumna{f}
serie[förteckning](utira{f}
nota[förteckning](ucuenta{f}