Search term rejoin has 3 results
Jump to
EN English SV Swedish
rejoin
  • rejoined
  • rejoin
  • rejoin
  • rejoined
  • rejoined
svara
  • svarad
rejoin (v) [organization] återförena sig med (v) [organization]
rejoin (v) [organization] åter sluta sig till (v) [organization]
EN Synonyms for rejoin SV Translations
argue [conflict] köpslå
refute [conflict] tillbakavisa
rebut [conflict] (formal vederlägga
plead [conflict] yrka
contest [conflict] tävlan {n}
dispute [conflict] dispyt (u)
react [conflict] återverka
answer [conflict] besked
retort [speech] genmäla
echo [speech] eko {n}
return [speech] återvändo
respond [speech] reagera
reply [speech] genmäla
come back [come again] komma tillbaka