Search term såväl ... som has 3 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
såväl ... som(o)[allmän] as well as(o)[allmän]
såväl ... som(o)[allmän] and also(o)[allmän]
såväl ... som(determiner conj)[both...and...] both(determiner conj)[both...and...]

SVENTranslations for som

som like(formal)
som(o)[jämförelse] like(o)[jämförelse](formal)
som(o)[konjunktion] like(o)[konjunktion](formal)
som(o)[preposition] like(o)[preposition](formal)
som(o)[som t ex] like(o)[som t ex](formal)
som(o)[sätt] like(o)[sätt](formal)
som(o)[som t ex] such as(o)[som t ex]
som(o)[jämförelse] as(o)[jämförelse]
som(o)[konjunktion] as(o)[konjunktion]
som(o)[liksom] as(o)[liksom]