Search term shake has 24 results
EN English SV Swedish
shake (v) [fear]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
darra (v) [fear]
 • darrad
shake (v) [confidence]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
underminera (v) [confidence]
 • underminerad
shake (v) [confidence]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
undergräva (v) [confidence]
 • undergrävd
shake (v) [liquid] skaka om (v) [liquid]
shake (n) [movement] skakning (n) [movement] (u)
EN English SV Swedish
shake (v n) [act of shaking] skakning (v n) [act of shaking] (u)
shake (v) [movement] komma att skälva (v) [movement]
shake (v) [feelings]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
chocka (v) [feelings]
 • chockad
shake (v) [feelings]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
uppröra (v) [feelings]
 • upprörd
shake (n) [nature] skalv (n) {n} [nature]
shake (n) [nature] skälvning (n) [nature] (u)
shake (v) [building] komma att skaka (v) [building]
shake
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
bäva
 • bävad
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
darra (v) [cold]
 • darrad
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
huttra (v) [cold]
 • huttrad
shake (v) [fear]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skälva (v) [fear]
 • skälvd
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skälva (v) [cold]
 • skälvd
shake (v) [building]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skälva (v) [building]
 • skälvd
shake (v) [movement]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [movement]
 • skakad
shake (v) [liquid]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [liquid]
 • skakad
shake (v) [hand]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [hand]
 • skakad
shake (v) [fear]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [fear]
 • skakad
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [cold]
 • skakad
shake (v) [building]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [building]
 • skakad
EN Synonyms for shake SV Translations
quake [trembler] skalv {n}
upheaval [trembler] omstörtning, omvälvning, kaos (n)
shock [trembler] chock {n}
earthquake [trembler] jordskalv {n}
raise [brandish] upprätta
life [brandish] levnad
hold up [brandish] överfalla och plundra
flourish [brandish] svänga
swing [brandish] svinga
wave [brandish] vippa
wield [brandish] hantera
shudder [event] rysning (u)
vibration [event] vibrering (u)
shiver [event] splittra
vibrate [activity] dallra
quiver [activity] koger
tremble [activity] bäva
freeze [activity] djupfrysa
fling [fling oneself about] slunga
jerk [fling oneself about] stöt (u)