Search term skära has 17 results
SVSwedishENEnglish
skära(v)[skada]
 • skuren
slash(v)[skada]
 • slashed
 • slash
 • slash
 • slashed
 • slashed
skära(n)[agrikultur]
 • skuren
sickle(n)[agrikultur]
 • sickled
 • sickle
 • sickle
 • sickled
 • sickled
skära(n v adj)[agricultural implement]
 • skuren
sickle(n v adj)[agricultural implement]
 • sickled
 • sickle
 • sickle
 • sickled
 • sickled
skära(v)[trä]
 • skuren
carve(v)[trä]
 • carved
 • carve
 • carve
 • carved
 • carved
skära
 • skuren
carve
 • carved
 • carve
 • carve
 • carved
 • carved
SVSwedishENEnglish
skära(v)[trä]
 • skuren
chisel(v)[trä]
 • chisel(l)ed
 • chisel
 • chisel
 • chisel(l)ed
 • chisel(l)ed
skära
 • skuren
cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
skära(v)[tänder]
 • skuren
grind(v)[tänder](informal)
 • ground
 • grind
 • grind
 • ground
 • ground
skära(v)[trä]
 • skuren
sculpt(v)[trä]
 • sculpted
 • sculpt
 • sculpt
 • sculpted
 • sculpted
skära(v)[trä]
 • skuren
sculpture(v)[trä]
 • sculptured
 • sculpture
 • sculpture
 • sculptured
 • sculptured
skära(v)[allmän]
 • skuren
intersect(v)[allmän]
 • intersected
 • intersect
 • intersect
 • intersected
 • intersected
skära(v)[dividera]
 • skuren
cut(v)[dividera]
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
skära(v)[allmän]
 • skuren
cut(v)[allmän]
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
skära
 • skuren
sickle
 • sickled
 • sickle
 • sickle
 • sickled
 • sickled
skära
 • skuren
nick
 • nicked
 • nick
 • nick
 • nicked
 • nicked
skära
 • skuren
intersect
 • intersected
 • intersect
 • intersect
 • intersected
 • intersected
skära
 • skuren
slit
 • slit
 • slit
 • slit
 • slit
 • slit

Swedish English translations

SVSynonyms for skäraENTranslations
putsa[gallra]clean
tukta[gallra]chastise
beskära[gallra]cut down
förädla[rena]ennoble
rensa[rena]purge
luttra[rena]chasten
snida[uthugga]carve
skulptera[uthugga]sculpt
ciselera[uthugga]chase
mejsla[uthugga]chisel
smärta[göra ont](upang
värka[göra ont]ache
svida[göra ont]sting
sticka[göra ont](informalskedaddle(informal)
knipa[göra ont](ugoldeneye(n)
bränna[göra ont]cremate
bulta[göra ont]pound
riva[göra ont]ravel
ont[göra ont](invariablepain
kapa[göra ett kirurgiskt ingrepp]high-jack