Search term skaka has 30 results
SV Swedish EN English
skaka (v) [farhåga]
 • skakad
quake (v) [farhåga]
 • quaked
 • quake
 • quake
 • quaked
 • quaked
skaka
 • skakad
jounce
 • jounced
 • jounce
 • jounce
 • jounced
 • jounced
skaka (v) [kyla]
 • skakad
quiver (v) [kyla]
 • quivered
 • quiver
 • quiver
 • quivered
 • quivered
skaka (v) [farhåga]
 • skakad
quail (v) [farhåga] (formal)
 • quailed
 • quail
 • quail
 • quailed
 • quailed
skaka (v) [rörelse]
 • skakad
jiggle (v) [rörelse] (informal)
 • jiggled
 • jiggle
 • jiggle
 • jiggled
 • jiggled
SV Swedish EN English
skaka (v) [rörelse]
 • skakad
joggle (v) [rörelse]
 • joggled
 • joggle
 • joggle
 • joggled
 • joggled
skaka (v) [to violently shake]
 • skakad
convulse (v) [to violently shake]
 • convulsed
 • convulse
 • convulse
 • convulsed
 • convulsed
skaka (v) [vätska] shake up (v) [vätska]
skaka (v) [rörelse]
 • skakad
rock (v) [rörelse]
 • rocked
 • rock
 • rock
 • rocked
 • rocked
skaka (v) [känsla]
 • skakad
rock (v) [känsla]
 • rocked
 • rock
 • rock
 • rocked
 • rocked
skaka (v) [vätska]
 • skakad
agitate (v) [vätska]
 • agitated
 • agitate
 • agitate
 • agitated
 • agitated
skaka (v) [kyla]
 • skakad
shudder (v) [kyla]
 • shuddered
 • shudder
 • shudder
 • shuddered
 • shuddered
skaka (v) [farhåga]
 • skakad
shudder (v) [farhåga]
 • shuddered
 • shudder
 • shudder
 • shuddered
 • shuddered
skaka (v) [kyla]
 • skakad
quake (v) [kyla]
 • quaked
 • quake
 • quake
 • quaked
 • quaked
skaka (v) [rörelse]
 • skakad
jog (v) [rörelse]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
skaka (v) [kyla]
 • skakad
tremble (v) [kyla]
 • trembled
 • tremble
 • tremble
 • trembled
 • trembled
skaka (v) [byggnad]
 • skakad
tremble (v) [byggnad]
 • trembled
 • tremble
 • tremble
 • trembled
 • trembled
skaka (v) [vätska]
 • skakad
shake (v) [vätska]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [rörelse]
 • skakad
shake (v) [rörelse]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [kyla]
 • skakad
shake (v) [kyla]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [hand]
 • skakad
shake (v) [hand]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [farhåga]
 • skakad
shake (v) [farhåga]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [byggnad]
 • skakad
shake (v) [byggnad]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka (v) [kyla]
 • skakad
shiver (v) [kyla]
 • shivered
 • shiver
 • shiver
 • shivered
 • shivered
skaka (v) [farhåga]
 • skakad
shiver (v) [farhåga]
 • shivered
 • shiver
 • shiver
 • shivered
 • shivered
skaka (v) [byggnad]
 • skakad
shiver (v) [byggnad]
 • shivered
 • shiver
 • shiver
 • shivered
 • shivered
skaka (v) [känsla]
 • skakad
jolt (v) [känsla]
 • jolted
 • jolt
 • jolt
 • jolted
 • jolted
skaka judder
skaka
 • skakad
shake
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
skaka
 • skakad
jolt
 • jolted
 • jolt
 • jolt
 • jolted
 • jolted

Swedish English translations

SV Synonyms for skaka EN Translations
gripa [väcka medlidande] (ná)
röra [väcka medlidande] 接觸
skjuta på [rubba] (tuī)