Search term slita has 16 results
SV Swedish EN English
slita (v) [arbete]
 • sliten
slog (v) [arbete] (informal)
 • slogged
 • slog
 • slog
 • slogged
 • slogged
slita (v) [arbete]
 • sliten
toil (v) [arbete]
 • toiled
 • toil
 • toil
 • toiled
 • toiled
slita (v) [arbete]
 • sliten
plod (v) [arbete]
 • plodded
 • plod
 • plod
 • plodded
 • plodded
slita (v) [arbete]
 • sliten
drudge (v) [arbete]
 • drudged
 • drudge
 • drudge
 • drudged
 • drudged
slita (v) [arbete]
 • sliten
slave (v) [arbete]
 • slaved
 • slave
 • slave
 • slaved
 • slaved
SV Swedish EN English
slita (v) [arbete]
 • sliten
labor (v) [arbete]
 • labored
 • labor
 • labor
 • labored
 • labored
slita (v) [arbete] slave away (v) [arbete]
slita (v) [arbete] plod on (v) [arbete]
slita (v) [föremål] pull out (v) [föremål]
slita (v) [föremål]
 • sliten
rend (v) [föremål] (literature)
 • rent
 • rend
 • rend
 • rent
 • rent
slita (v) [fysisk aktivitet]
 • sliten
wrench (v) [fysisk aktivitet]
 • wrenched
 • wrench
 • wrench
 • wrenched
 • wrenched
slita
 • sliten
tear
 • torn
 • tear
 • tear
 • tore
 • tore
slita (v) [skada]
 • sliten
tear (v) [skada]
 • torn
 • tear
 • tear
 • tore
 • tore
slita
 • sliten
travail (arch.)
 • travailed
 • travail
 • travail
 • travailed
 • travailed
slita (v) [skada]
 • sliten
rip (v) [skada]
 • ripped
 • rip
 • rip
 • ripped
 • ripped
slita
 • sliten
pull
 • pulled
 • pull
 • pull
 • pulled
 • pulled

Swedish English translations

SV Synonyms for slita EN Translations
besluta [göra slut på] besluit
ordna [göra slut på] rangskik
jobba [ligga i] werk
ligga [ligga i]
skada [nöta] wond
slipa [skrapa] voorberei
hyvla [skrapa] voorberei
skilja [avdöma] verdeel
kämpa [förrätta] stryd
arbeta [förrätta] werk
bränna [angripa] bak