Search term stilla has 36 results
SV Swedish EN English
stilla (a) [vatten] serene (a) [vatten]
stilla quite
stilla halcyon
stilla
 • stillad
gentle
 • gentled
 • gentle
 • gentle
 • gentled
 • gentled
stilla (a) [lugn] peaceful (a) [lugn]
SV Swedish EN English
stilla (a) [vatten] placid (a) [vatten]
stilla (a) [lugn] tranquil (a) [lugn]
stilla (a) [vatten] tranquil (a) [vatten]
stilla (a) [lugn] serene (a) [lugn]
stilla (v) [allmän]
 • stillad
tranquillize (v) [allmän]
 • tranquillized
 • tranquillize
 • tranquillize
 • tranquillized
 • tranquillized
stilla (o) [ljud] quietly (o) [ljud]
stilla (v) [värk]
 • stillad
allay (v) [värk] (formal)
 • allayed
 • allay
 • allay
 • allayed
 • allayed
stilla (a) [vind] windless (a) [vind]
stilla (a) [ljud] silent (a) [ljud]
stilla (o) [ljud] silently (o) [ljud]
stilla (o) [ljud] noiselessly (o) [ljud]
stilla (v) [blod]
 • stillad
staunch (v) [blod]
 • staunched
 • staunch
 • staunch
 • staunched
 • staunched
stilla (v) [blod]
 • stillad
stanch (v) [blod]
 • stanched
 • stanch
 • stanch
 • stanched
 • stanched
stilla (adj n v) [(of water) with little waves on the surface]
 • stillad
calm (adj n v) [(of water) with little waves on the surface]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [ljud]
 • stillad
still (a) [ljud]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla (a) [vind]
 • stillad
still (a) [vind]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla (v) [värk]
 • stillad
relieve (v) [värk]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
stilla (v) [hunger]
 • stillad
satisfy (v) [hunger]
 • satisfied
 • satisfy
 • satisfy
 • satisfied
 • satisfied
stilla (v) [önskning]
 • stillad
satisfy (v) [önskning]
 • satisfied
 • satisfy
 • satisfy
 • satisfied
 • satisfied
stilla (v) [önskning]
 • stillad
assuage (v) [önskning]
 • assuaged
 • assuage
 • assuage
 • assuaged
 • assuaged
stilla
 • stillad
calm
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [aktivitet]
 • stillad
calm (a) [aktivitet]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [ljud]
 • stillad
calm (a) [ljud]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [vind]
 • stillad
calm (a) [vind]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (v) [hunger]
 • stillad
alleviate (v) [hunger]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
stilla (a) [aktivitet]
 • stillad
quiet (a) [aktivitet]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
stilla (a) [ljud]
 • stillad
quiet (a) [ljud]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
stilla (a) [vind]
 • stillad
quiet (a) [vind]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
stilla (v) [allmän]
 • stillad
tranquilize (v) [allmän]
 • tranquilized
 • tranquilize
 • tranquilize
 • tranquilized
 • tranquilized
stilla pacific
stilla
 • stillad
still
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled

Swedish English translations

SV Synonyms for stilla EN Translations
lugna [hjälpa] blive rolig (adj n v)
uppmuntra [hjälpa] opmuntre (v)
lugn [bullerfri] n stilhed
sakta [bullerfri] langsomt (adv)
dämpa [hålla tillbaka] afbøde (n v)
kväva [hålla tillbaka] kvæle (v)
släcka [undertrycka] udslukke (v)
svag [lågmäld] svag (adj)
mild [lågmäld] sød
låg [lågmäld] mørk
timid [tystlåten] frygtsom (adj)
blyg [tystlåten] frygtsom (adj)
mildra [lindra] afbøde (n v)
avhjälpa [lindra] erstatte (v)
underlätta [lindra] facilitere (v)
lätta [lindra] afhjælpe (n v)
mållös [ohörbar] målløs
varm [ljum] lun
len [ljum] glat
behaglig [ljum] blid