Search term suspension has 5 results
ENEnglishSVSwedish
suspension(n)[automobiles] upphängning(n)[automobiles](u)
suspension(n)[general] suspendering(n)[general](u)
suspension(n)[chemistry] suspension(n)[chemistry](u)
suspension avstängning
ENSynonyms for suspensionSVTranslations
discontinuance[cessation](formalnedläggning(u)
stopping[cessation]fyllning(u)
interlude[cessation]mellanspel{n}
pause[cessation]rast(u)
postponement[cessation]fördröjning(u)
delay[cessation]försening(u)
stay[adjournment]hålla sig
intermission[adjournment]mellanakt(u)
continuance[adjournment]fortgång(u)
disqualification[rejecting]diskvalifikation(u)
rejection[rejecting]utmönstring
elimination[rejecting]avlägsnande{n}
composite[aggregate]sammansatt
mixture[aggregate]blandning{n}
preparation[aggregate]preparat{n}
synthesis[aggregate]syntes(u)
blend[aggregate]blanda sig
combination[aggregate]kombinering(n)
compound[aggregate]sammansättning(u)
emulsion[homogenous mixture]emulsion(u)
SVSwedishENEnglish
suspension(n)[kemi](u) suspension(n)[kemi]

Swedish English translations

SVSynonyms for suspensionENTranslations
störtande[avskedande]torrencial
avsättning[avskedande](umercadeo
embargo[transportförbud]nembargo{m}