Search term tillåtelse has 13 results
SVSwedishENEnglish
tillåtelse(u) leave
tillåtelse(n)[allmän](u) leave(n)[allmän]
tillåtelse(n)[tillstånd](u) consent(n)[tillstånd]
tillåtelse(n)[tillstånd](u) approval(n)[tillstånd]
tillåtelse(n)[tillstånd](u) assent(n)[tillstånd](formal)
SVSwedishENEnglish
tillåtelse(u) sanction
tillåtelse(n)[företag](u) authorization(n)[företag]
tillåtelse(n)[rättsvetenskap](u) authorization(n)[rättsvetenskap]
tillåtelse(n)[tillstånd](u) authorization(n)[tillstånd]
tillåtelse(n)[allmän](u) permission(n)[allmän]
tillåtelse(n)[tillstånd](u) permission(n)[tillstånd]
tillåtelse(n)[företag](u) concession(n)[företag]
tillåtelse(u) permission

Swedish English translations

SVSynonyms for tillåtelseENTranslations
medgivande[samtycke]nacquiescence
lov[samtycke]nleave
löfte[samtycke]npromise
bifall[samtycke]nassent(formal)
godkännande[samtycke]nvalidation
bemyndigande[samtycke]nassent(formal)
rätt[samtycke]correctly
rättighet[samtycke](uprivilege
frihet[samtycke](ufreedom
dispens[samtycke]exemption
koncession[samtycke](uconcession
licens[samtycke](ulicence
fullmakt[samtycke](upower of attorney
tillstånd[samtycke]nstate
berättigande[rättighet]authorization
kompetens[rättighet](ucompetency
förmåga[rättighet](ufaculty
legitimation[rättighet]nbadge
auktoritet[rättighet](uauthority
auktorisation[rättighet](uauthorization