Search term tillhörigheter has 5 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
tillhörigheter(n)[ägodelar](up) property(n)[ägodelar]
tillhörigheter(up) belongings
tillhörigheter(n)[plural form of belonging](up) belongings(n)[plural form of belonging]
tillhörigheter(n)[ägodelar](up) belongings(n)[ägodelar]
tillhörigheter(n)[ägodelar](up) possessions(n)[ägodelar]

Swedish English translations

SVSynonyms for tillhörigheterENTranslations
bohag[lösöre]household goods
lösegendom[lösöre](upersonalty
ägodelar[lösegendom](upproperty
lösöre[lösegendom]nchattel
grejor[pick och pack](pparaphernalia
pack[pick och pack]nmob
gods[egendom]ngoods
besittning[egendom](udominion
föremål[effekter]nitems
tillbehör[effekter]ntrappings
resgods[effekter]nluggage
bagage[effekter]nbagage
effekt[effekter](ueffect
förmögenhet[egendomar](uwealth
redskap[saker]nutensil(formal)
utrustning[saker](uequipment
don[saker]ntackle
verktyg[saker]ninstrument
attiralj[saker]apparatus
prylar[saker](upgadgetry