Search term trycka på has 7 results
SV Swedish EN English
trycka på (v) [kännemärke] imprint (v) [kännemärke]
trycka på (v) [konversation] accent (v) [konversation]
trycka på (v) [konversation] emphasize (v) [konversation]
trycka på (v) [konversation] stress (v) [konversation]
trycka på (v) [konversation] underline (v) [konversation]
SV Swedish EN English
trycka på (v) [konversation] underscore (v) [konversation]
trycka på (v) [konversation] highlight (v) [konversation]

SV EN Translations for trycka

trycka (v) [material]
 • tryckt
print (v) [material]
 • printed
 • print
 • print
 • printed
 • printed
trycka (v) [typografi]
 • tryckt
print (v) [typografi]
 • printed
 • print
 • print
 • printed
 • printed
trycka
 • tryckt
press
 • pressed
 • press
 • press
 • pressed
 • pressed
trycka (v) [allmän]
 • tryckt
press (v) [allmän]
 • pressed
 • press
 • press
 • pressed
 • pressed
trycka (v) [rörelse]
 • tryckt
press (v) [rörelse]
 • pressed
 • press
 • press
 • pressed
 • pressed
trycka (v) [känsla] weigh heavily on (v) [känsla]
trycka (v) [känsla]
 • tryckt
oppress (v) [känsla]
 • oppressed
 • oppress
 • oppress
 • oppressed
 • oppressed
trycka
 • tryckt
push
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
trycka
 • tryckt
print
 • printed
 • print
 • print
 • printed
 • printed

SV EN Translations for

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

Swedish English translations

SV Synonyms for trycka på EN Translations
vidröra [beröra] touch
känna på [beröra] experience
fingra på [beröra] fidget