Search term vägar has one result
Jump to
SVSwedishENEnglish
vägar ways

Swedish English translations

SVSynonyms for vägarENTranslations
egenskaper[förutsättningar]properties
kvalifikationer[förutsättningar](upqualifications
bakgrund[förutsättningar](ubackground
talang[förutsättningar](utalent
medel[förutsättningar]nmeans
infrastruktur[förutsättningar](uinfrastructure
förutsättning[förutsättningar](upresumption
förbindelser[kanaler](prelations
relationer[kanaler](uprelationships
kanal[kanaler](uconduit