Search term välkomnande has 4 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
välkomnande(n)[hälsning]{n} welcome(n)[hälsning]
välkomnande(n)[allmän]{n} reception(n)[allmän]
välkomnande{n} welcoming
välkomnande(adj)[hospitable]{n} welcoming(adj)[hospitable]

Swedish English translations

SVSynonyms for välkomnandeENTranslations
hemtrevlig[trevlig]cosy
vänlig[trevlig]affable
hjärtlig[trevlig]cordial
jovialisk[trevlig]amiable
fryntlig[trevlig]buxom
gladlynt[trevlig]cheerful
rolig[trevlig]funny
sällskaplig[trevlig]gregarious
godmodig[trevlig]good-natured
gemytlig[trevlig]good-natured