Search term vid has 17 results
SVSwedishENEnglish
vid(o)[närhet] in(o)[närhet]
vid(o)[möjlighet] in case of(o)[möjlighet]
vid(a)[rum] commodious(a)[rum]
vid(a)[rum] spacious(a)[rum]
vid(a)[rum] roomy(a)[rum]
SVSwedishENEnglish
vid(a)[rum] ample(a)[rum]
vid(a)[storlek] wide(a)[storlek]
vid(o)[läge] near(o)[läge]
vid about
vid(o)[tid] at(o)[tid]
vid(o)[närhet] at(o)[närhet]
vid at
vid(a)[storlek] broad(a)[storlek]
vid(o)[läge] by(o)[läge]
vid by
vid on
vid wide

Swedish English translations

SVSynonyms for vidENTranslations
öppen[rum sjö]åben
rum[rum sjö]nrum{n}
omfattande[stor]omfattende(adj n)
bred[omfångsrik]vid(adj adv n)
stor[omfångsrik]stor
nära[intill]fodre
fri[öppen]fri
intill[vid sidan av]ved