Search term vrånghet has 4 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
vrånghet(n)[uppförande](u) stubbornness(n)[uppförande]
vrånghet(n)[uppförande](u) obstinacy(n)[uppförande]
vrånghet(n)[uppförande](u) obstinateness(n)[uppförande]
vrånghet(n)[uppförande](u) cussedness(n)[uppförande]

Swedish English translations

SVSynonyms for vrånghetENTranslations
ogudaktighet[syndighet](uimpiety
omoral[syndighet](uimmorality
dålighet[syndighet]badness
låghet[syndighet]lowness
orättfärdighet[syndighet](uinjustice
orättvisa[syndighet](uunfairness
ondska[syndighet]evil
mannamån[oförrätt]favouring
partiskhet[oförrätt](ubias