Search term chủ nghĩa phát xít has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
chủ nghĩa phát xít fascism
chủ nghĩa phát xít(n)[extreme totalitarian political regime] fascism(n)[extreme totalitarian political regime]