Search term chứng khó đọc has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
chứng khó đọc dyslexia
chứng khó đọc(n)[learning disability] dyslexia(n)[learning disability]

VIENTranslations for khó

khó difficult
khó(adj)[hard, not easy] difficult(adj)[hard, not easy]
khó hard

VIENTranslations for đọc