Search term dương has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
dương poplar
dương (n v) [essential male principle] yang (n v) [essential male principle]