Search term hoàng đế has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
hoàng đế emperor
hoàng đế(n)[ruler of an empire] emperor(n)[ruler of an empire]

VIENTranslations for hoàng

hoàng(adj n v)[colour](adj n v) yellow(adj n v)[colour]