Search term khôn has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
khôn wise (arch.)
khôn (adj v n) [showing good judgement] wise (adj v n) [showing good judgement] (arch.)