Search term nhân sâm has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
nhân sâm (n) [any of several plants, of the genus ''Panax''] (n) ginseng (n) [any of several plants, of the genus ''Panax'']