Search term phó từ has 2 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
phó từ adverb
phó từ(n)[lexical category] adverb(n)[lexical category]

VIENTranslations for từ