Search term Thực vật hạt trần has one result
Jump to

VI EN Translations for vật

vật thing
vật second
vật (n) [anything found without an owner] waif (n) [anything found without an owner]

VI EN Translations for hạt

VI EN Translations for trần